Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Næringsliv i Leksvik

Fra gammelt av var mange leksvikværinger sysselsatt med tønneproduksjon og båtbygging. Med den moderne industrien som begynte å slå røtter på slutten av 40-tallet kom imidlertid helt andre produkter i forgrunnen.

Publisert av Rikke Cassandra Maske. Sist endret 19.06.2015

Industrikommunen Leksvik   

I dag består industrien av et 20-talls høyteknologibedrifter med til sammen 600 ansatte og en årlig omsetning på ca. 700 millioner kroner. Industrien står for hele 35% av arbeidsplassene i kommunen. I Leksvik finnes alt fra avanserte maskineringsbedrifter, elektronikk produksjon, produksjon av produkter og tjenester til olje og gass markedet samt tradisjonelle håndverksbedrifter og servicebedrifter.

Den store andelen av høyteknologiske industribedrifter setter Leksvik i en særstilling, og nærheten til Norges teknologihovedstad Trondheim gir dessuten god grobunn for videre vekst innen dette området. Leksvik-bedriftene opererer på mange markeder, og flere av dem har kunder over hele verden.
Det er stor etterspørsel etter folk med fagutdanning i maskintekniske og mekaniske fag. Næringslivet kan ellers tilby utfordrende oppgaver for folk med markedsførings-, økonomi- og ingeniørbakgrunn.

Landbruk i kommunen    

Landbruksnæringa er den nest største næringa i Leksvik kommune. I 2012 var 23.000 dekar jord i drift. Hele 96 % av arealet benyttes til grasproduksjon og de resterende 4 % til korn. Melkeproduksjon er bærebjelken i næringa og dominerer målt i sysselsetting og verdiskaping. Produsert melkemengde har vært stabil de siste ti årene selv om antall aktive produsenter er nesten halvert på ti år. Gjennomsnittlig leveranse per foretak var i 2012 på 118 tonn melk (Nord-Trøndelag 163 tonn). I tillegg til melkeproduksjonen er det 26 bruk med storfekjøttproduksjon på ammekyr og 19 bruk som produserer lammekjøtt. Flere av disse driver i kombinasjon med melk. Leksviklandbruket har store grovfôrressurser i innmark og utmark og har potensiale for vekst innenfor grovfôrbasert kjøttproduksjon. Leksvik har en høy andel økologisk produksjon, 14 % av fulldyrka areal ble drevet økologisk i 2012 (Nord-Trøndelag 8 %).

Leksvik er små på tilleggsnæringer i landbruket, men her er det en økende interesse for å skape næring i tilknytning til gårdene. Blant annet er kommunens første gårdsysteri, Hindrum nedre, under etablering. Leksvik har også to tilbydere av Inn på tunet.  Den mest omfangsrike tilleggsnæringen i dag er seternæringen med 11 aktive setre som i tillegg til setringa tilbyr opplevelser, kultur, mat, historie og overnatting.

Vil du starte egen bedrift i Leksvik?   

Blant annet står ledig industriareal klart for nye etablerere, og kommunens tiltaksapparat og fondsmuligheter bidrar også til å gi næringslivet gode rammebetingelser. I Leksvik finnes også landets eneste næringshage som har fokus på industri og industriutvikling, her får du profesjonell hjelp og bistand til å realisere din idé. Enten du er erfaren bedriftsetablerer eller gründer for første gang, får du bistand i etableringsfasen med alt fra lokaler, infrastruktur, rådgivning, søknader etc. For videre info se liv-holding.no

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Bjørn Damhaug
Daglig leder LIV Leksvik
98 86 44 44